Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü' nün, Salıpazarı İlçesi Yeşil Mahallesi Kaya Basamakları ile Suluca Mahallesi Kaya Mezarları 'nın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Bu Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi kapsamında kalması sebebiyle, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 22.02.2019  tarih ve 6034-6035 sayılı kararları ilişiktedir.
 
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
 
6034 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız.
6035 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız.